Čeprav je Mieczyslaw Weinberg preživel dve diktaturi, se ni videl kot žrtev in je bil ponosen na to, da so številne njegove skladbe izvajali 'zvezdniški' ruski izvajalci. Veliko njegovih skladb je obravnavalo vojno kot temo, na njegov slog pa je vplivala – in je pogosto citirana – judovska ljudska glasba. Tokrat bomo govorili o njegovi glasbi na ljudske teme, ki jo je napisal v času po drugi svetovni vojni, v času velikih političnih nazorov in posegov v umetnosti.

Polona Kovačič