Za skladateljev opus sta značilna živahnost in humor, ki pa se glede na glasbeni kontekst včasih spremenita v parodijo ali grotesko. Poslušajmo Logarjev Dvojni koncert za klarinet, rog in orkester ter tri orkestralna dela iz njegovega zrelega ustvarjalnega obdobja.

Katarina Radaljac