John Dowland je na koncu šestnajstega in v začetku sedemnajstega stoletja deloval v raznih evropskih državah. Zaslovel je predvsem s pesmimi ob spremljavi lutnje in danes poleg Purcella in Brittna velja za največjega angleškega skladatelja solistične vokalne glasbe.

Domen Marinčič