V zadnjem obdobju svojega življenja, po upokojitvi, ko je sklenil svoje službovanje na Glasbeni matici v Trstu, je Ubald Vrabec nadaljeval s komponiranjem, vodenjem zbora Jacobus Gallus, sodelovanjem na zborovodskih tečajih, pisanjem člankov za različne časopise in revije, pa tudi z delovanjem v kulturnih organizacijah in ukvarjanjem s politiko. »Politika ali glasba: to je zdaj vprašanje,« je bil podnapis pod njegovo karikaturo v satiričnem listu 1. april leta 1969. Kot je sam povedal, do politike nikoli ni bil brezbrižen, saj je bil velik domoljub in vsestranski kulturni delavec. A vendar je vedno pretehtala glasba. Navdiha v »romanticističnem smislu« pri ustvarjanju ni priznaval, prisegal pa je na delo, trud in voljo, kar edino prinese rezultate.

Polona Gantar