Slovensko glasbeno kulturo je zaznamoval s številnimi svojimi vokalnimi in instrumentalnimi deli, deloval pa je tudi kot zborovodja, dirigent, pedagog in neutrudni kulturni delavec na Tržaškem, kjer se je rodil in preživel večino življenja.
V komponiranju je sledil tradicionalni glasbeni govorici, a vendar je hodil svojo pot. Po številu in priljubljenosti v njegovem skladateljskem opusu prevladujejo zborovska dela, čeprav v njem najdemo tudi skladbe za orkester, različne komorne zasedbe ali solistične instrumente.

Polona Gantar