Mauricea Ravela označujemo za francoskega skladatelja, čeprav mu je bila bližja materina baskovska kultura in posredno Španija. Bil je eden izmed bolj izvirnih glasbenikov zgodnjega 20. stoletja.

Vesna Volk