Ob dnevu državnosti poslušamo skladbe slovenskih skladateljev, v katere so s tonskim slikanjem, navedbami izvirnih ali umetno in umetniško preoblikovanih glasbenih navedb in z glasbeno zvočno ilustracijo ali asociacijo vpletli ljudsko motiviko.
Lojze Lebič je leta 1969 napisal simfonično skladbo Korant. Prvič so jo izvedli na festivalu Musikprotokoll v Gradcu jeseni istega leta, naslednje leto pa je skladatelj za delo prejel nagrado Prešernovega sklada. Kurent ali korant je glavni protagonist enega najstarejših slovenskih običajev, kurentovanja, ki je eden redkih danes ohranjenih v avtentični obliki.

Bor Turel