Oddajo bomo namenili Tonču Feinigu, slovenskemu jazzovskemu pianistu z avstrijske Koroške. Feinig je ob jazzovskem ustvarjanju zelo dejaven tudi na širši koroški kulturni sceni – piše glasbo za lokalne gledališke skupine, sodeluje z zbori in je pomemben pri ohranjanju slovenske kulturne identitete manjšinskih Slovencev na avstrijskem Koroškem. Vodi tudi svojo založbo Tončtone Records, pri njej je izdal večino svojih samostojnih albumov.

Marko Kumer