Samo Kreutz: Nekaj kot strah,
Katarina Gomboc Čeh: Nihče nikogar ne spozna,
Franjo Frančič: Evtanazija.

Recenzije so napisale Tonja Jelen, Jera Krečič in Nada Breznik.

Vlado Motnikar