Tone Rode Nablus,
Laura Buzeti: Posuj se s pepelom vaših očetov,
Andrej Ule: O naravi duha.

Recenzije so napisali Lev Detela, Miša Gams in Marija Švajncer.

Vlado Motnikar