Krištof Dovjak: Razstreljeni soneti,
Tereza Vuk: Zakaj ima moj hudič krila,
Štefan Kardoš: Stric Geza pripoveduje
.
Recenzije so napisali Peter Semolič, Bojan Sedmak in Andrej Lutman.

Vlado Motnikar