Miklavž Komelj: Med,
Tatjana Plevnik Vabe,
Alma Karlin: Peš po domačih krajih,
Goran Starčević: Digitalna doba in novi barbari.

Recenzije so napisali Tonja Jelen, Ana Hancock, Iztok Ilich in Marija Švajncer.

Vlado Motnikar