Lukas Debeljak: Poznati kot voda
Franjo H. Naji: Noč na obisku
Ocean Vuong: Bežen trenutek bajnosti
Jure Gantar: Eseji o komediji

Recenzije so napisali Veronika Šoster, Miša Gams, Petra Meterc in Ana Lorger.

Vlado Motnikar