Samanta Hadžić Žavski: Serijski morilec / Negar Djavadi Dezorientalka / Svetlana Slapšak: Volna in telo

Recenzije so napisali Peter Semolič, Miša Gams, Simon Popek in Marija Švajncer.

Vlado Motnikar