Sally Rooney: Pogovori s prijatelji in Normalni ljudje / Gregory Bateson: Ekologija idej

Recenzije so napisale Gabriela Babnik, Katarina Mahnič in Marija Švajncer (ponovitev oddaje).

Vlado Motnikar