Cankar se v tej povesti osredotoča na delavčevo pravico do lastnine in dobrin, ki jih je z delom svojih rok ustvaril sam. Torej pravice delavskega razreda do plodov njegovega dela. Povest je oblikovno zapisana v biblijskem slogu, polna primer, metafor in retoričnih vprašanj. Te namreč hlapec Jernej uporablja v nenehnem argumentiranju svojih pravic, s tem pa je veliko bolj aktiven in ne tako hlapčevski, kot so morda predstavniki delavskega in kmečkega življa v Cankarjevih drugih delih.

Avtor raidjske priredbe in režiser: Fran Žižek
Tonski mojster: Dušan Mauser
Avtor izvirne glasbe: Marjan Vodopivec

Pripovedovalec – Boris Kralj
Hlapec Jernej – Jože Zupan
Sitar – Tone Homar
Gostačev – Andrej Kurent
Župan – Janez Cesar
Kmet – France Presetnik
Sodnik Košir – Jurij Souček
Jetnik – Polde Bibič
Popotnik – Saša Miklavc
Župnik – Aleksander Valič

Produkcija Uredništva igranega programa
Posneto v studiih Radiotelevizije Ljubljana aprila 1963.

Klemen Markovčič