Najvišja univerzalna birokratska oblast, imenovana Visoki triumvirat modrih, si zada nalogo, da bo osvetlila eksistenco mladega junaka. Avtor je v svoji igri v obliki reportaže igrivo zapisovanje življenjskih dejstev prepletel s poetično-ironičnim razmerjem do krutega, vendar v svojem bistvu banalnega in nesmiselnega sveta.

Režiser je Igor Likar.
Dramaturg: Pavel Lužan.
Tonski mojster: Miro Marinšek.
Glasbeni opremljevalec: Ivo Meša.

Prvi triumvir je Radko Polič,
Drugi triumvir – Polde Bibič,
Tretji triumvir – Majda Potokar,
Komentator – Tomaž Terček,
Delavec – Ivo Ban,
Kmet – Janez Eržen,
Upraviteljica – Štefka Drolc,
Pripovedovalka – Judita Zidar,
Nekdo – Boris Cavazza,
Glas – Majolka Šuklje,
Zajedljiv ženski glas – Marijana Klanšek,
Zvočnik – Srečo Špik,
Otroški glas – Vesna Pernarčič,
Mama – Majda Grbac,
Mladenič pa Vojko Zidar.

Uredništvo igranega programa.
Posneto v studiih Radia Slovenija januarja 1986.

Vilma Štritof