Na primeru že desetletje neustreznega obdavčenja podoktorskih in drugih prejemkov znanstvenikov med raziskovanjem v tujini bodo sogovorniki pojasnili izzušnje s to protirazvojno politiko države. Vabljeni, predsednica Nacionalnega sveta za znanost in tehnologijo prof. dr. Tamara Lah (NIB), prof. dr. Boris Majaron (IJS) in dr. Marko Fonovič (IJS).

Goran Tenze