Ločitev z Rusijo je za Sergeja Rahmaninova postala rana, ki je krvavela do zadnjih dni. Po naravi zaprt, občutljiv, nagnjen k depresiji, sprva ni komuniciral s tujci, obkrožal se je izključno z Rusi in praktično ni prišel v stik z "zunanjim svetom". Odhod je njegovo življenje razdelil na dve polovici ne le geografsko, ampak tudi ustvarjalno: v 25 letih v Rusiji je ustvaril 3 koncerte, 3 opere, 2 simfoniji, 80 romanc, kantato Zvonovi, simfonično pesnitev Otok mrtvih, Liturgijo sv. Janeza Zlatoustega, Vsenočno bdenje in še mnogo več. Ko je odšel, je dolga leta molčal.

Klemen Golner