Posebna odlika Plašča, prve enote Puccinijevega Triptiha, je evociranje mračnega vzdušja, ki izhaja iz reke. Slednjo kot simbol odtujenosti in moreče enoličnosti, ki stiskata življenje ladjarjev, nenavadno živo rišejo že prvi takti, v katerih se Puccini po razpoloženjski izraznosti približuje Debussyju, hkrati pa ohranja lasten stilni pečat, ki ga razodeva mehkó valujoča zgornja melodična linija. Navzočnost francoskega mojstra je čutiti tudi v upodabljanju svetlikajočega se nočnega pristanišča. Za ustvarjanje svojevrstnega vzdušja Puccini uporablja paleto pretežno pridušenih in temačnih zvočnih barv, zato pogosto predpiše sordinirane instrumente (godala, rogove in trobente), ki učinkujejo skrivnostno grozljivo, skorajda pošastno.
Nič manj značilna ni harmonska ostrina golih disonanc in bitonalnosti, ki še intenzivirajo dramatičnost. Čeprav se Puccini ne odpoveduje zanj sicer značilni mozaični gradnji, pa vendarle pred množico kratkih figur daje izrazito prednost nekaterim celovitejšim témam (tema reke, tema ljubezni, tema plašča).

Renato Horvat