Dogajanje v zgodbi o Butterfly sodi v tisto vrsto zgodb, ki jih zaznamuje trk različnih kultur, zgodb, katerih prototip je antični mit o Jazonu in Medeji; strukturne značilnosti tega mita se namreč zrcalijo tudi v ustroju Puccinijeve opere.

Renato Horvat