Prišle so kot nekakšen odziv na neizmerne dolžine romantičnih oper, nekaj pa tudi kot praktična posledica moderne ureditve odra, ki dopušča hitro izpremembo kulisarije in scenerije, tako da odmor po taki minutni operi na drugo razmeroma ni predolg. (Slavko Osterc)

Renato Horvat