Prva Wagnerjeva opera, ki se je prebila v standardni repertoar, in prva skladateljeva glasbena drama v strnjeni obliki, v kateri se je razodel njegov prepoznavni slog.

Renato Horvat