Življenjska zgodba zadnje kraljice Ptolemajske dinastije je vzburila domišljijo približno pol stotnije opernih skladateljev - v oddaji se bodo zvrstile upodobitve Augusta Enne, Danieleja iz Castrovillarija, Antonia Sartorija, Johanna Matthesona, Hectorja Berlioza in Danila Švare, mednje pa se bo vpletel tudi Shakespeare.

Renato Horvat