V partituri skorajda ni zaznati sledu neprepričljivosti in nekonsistentnosti, ki sta značilni za toliko drugih Donizettijevih del. Cammaranov libreto je skladatelja globoko ganil, in nastala je opera, ki jo prežemajo najodličnejša romantična čustva. Jasna zgodba, ki je po Scottu povzela najbistvenejše elemente, vsebuje močno napetost, vredno Edgarja Alana Poeja. In ni naključje, da je prav v Luciji reference poiskal tudi Flaubert, ko je naslikal padec Emme Bovary, te tipične žrtve romantičnih iluzij.

Renato Horvat