Prejemnik nagrade ZDUS "Marko Slodnjak"

»Strokovna komisija za nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) za leto 2019, ki jo sestavljajo Tatjana Stanič, Mirjam Korbar in Livija Pandur (predsednica), je po pregledu vseh prijavljenih predlogov za nagrade soglasno sklenila, da podeli NAGRADO ZDUS "MARKO SLODNJAK" za dveletno obdobje režiserju TOMIJU JANEŽIČU za režijo in dramaturgijo uprizoritve še ni naslova Slovenskega mladinskega gledališča. Režiser Tomi Janežič se že v izhodišču te izjemne uprizoritve odloči za trajanje – za proces, za raziskovanje, za gledališki laboratorij, kjer izumlja svojevrstno gledališko poetiko.«
(iz obrazložitve strokovne komisije)

ARS