Avtorica recenzije: Miša Gams
Bralca: Bernard Stramič in Eva Longyka Marušič

Vlado Motnikar