Avtorica recenzije: Ana Hancock
Bralca: Eva Longyka Marušič, Bernard Stramič

Vlado Motnikar