Avtorica recenzije: Cvetka Bevc
Bralca: Lidija Hartman in Ambrož Kvartič

Vlado Motnikar