Nedeljski matinejski cikel Mozartine simfoničnega orkestra RTV Slovenija je sklenil preplet uvertur in arij iz oper
Wolfganga Amadeusa Mozarta, Amilcara Ponchiellija, Vincenza Bellinija, Charlesa Gounoda in Giuseppeja Verdija. Kot solistka je nastopila sopranistka Beti Bratina, člane simfoničnega orkestra RTV Slovenija pa je vodil Davorin Mori.

Tina Ogrin