Finalisti:
Coralia, zbor Univerze v Portoriku
Komorni zbor Megaron
ZERO8
Juventus, zbor Univerze v Latviji
SUHAR, Baskija, Španija

Brigita Rovšek