Četrti koncert iz cikla Mozartine 2023 je vodil dirigent Slaven Kulenović, kot solist pa se je predstavil klarinetist Jurij Hladnik. V prvem delu nedeljske matineje sta zveneli deli Carla Marie von Webra – Uvertura k operi Evrianta in Kvintet za klarinet in godalni kvartet v B-duru, op. 34, v priredbi za klarinet in godalni orkester, v drugem delu pa Simfonija št. 36 v C-duru imenovana Linška, Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Tina Ogrin