v odlomkih iz del Mozarta, Gounoda, Masseneta, Donizettija, Bellinija, Verdija, Grétryja, Scarlattija, Orlandinija, Rossinija in Puccinija.

Dejan Juravić