In odlomki iz opusov Thomasa, Verdija, Donizettija in Rossinija.

Dejan Juravić