Letos mineva 130 let od skladateljeve smrti. Ob omembi njegovega imena verjetno naprej pomislimo na priljubljeno Ave Marijo, ki jo odlikuje izrazita liričnost in spevnost, skladatelj pa je v svoja dela znal učinkovito vnesti tudi dramatičnost. Sakralna glasba je imela v njegovem življenju pomembno vlogo; kot cenjeni pariški organist in kapelnik je samoumevno ustvaril številna dela z duhovno vsebino in za liturgijo.

Polona Gantar