Od skladateljeve smrti letos mineva 380 let. Najbolj je poznan po Večernicah Blažene Device, tokrat pa boste lahko prisluhnili njegovim Svetim pesmim, prav tako cikličnemu delu z duhovno vsebino, ki ga je ustvaril v mladosti, star komaj 15 let. To je njegovo prvo objavljeno delo - zbirka motetov za tri glasove, z naslovom Sacrae Cantiunculae, izšlo pa je v Benetkah, leta 1582.

Gantar Polona