Tako se imenuje ena izmed najlepših slovenskih šmarničnih pesmi, ki opevajo Marijo, pa tudi naravo, ki se v tem času bohoti v vsem svojem razkošju – z bujnim zelenjem in cvetjem. Šmarnice so že zdavnaj postale simbol za Marijo, po njih se imenuje tudi ljudska pobožnost, ki v maju združuje mlade in stare. Brez teh dišečih cvetlic pri tem ljudskem obredju skoraj ne gre, pa tudi ne brez pesmi…

Polona Gantar