Tenebrae factae sunt (Stemnilo se je po vsej zemlji) je responzorij, namenjen za izvajanje v vélikem tednu. Zasnovan je na pretresljivih besedah o Jezusovem umiranju, ki jih najdemo v Novi zavezi Svetega Pisma in iz katerih začutimo vzdušje ob Jezusovi strašni smrti na križu. Navdihujoče besedilo se je ohranilo tudi v glasbi skladateljev različnih glasbenih obdobij, vse do danes.

Polona Gantar