V središču njegove duhovne glasbe je nedvomno tudi 14 latinskih maš, od katerih je 12 potrjeno njegovih in dokončanih. Maše, ki jih je ustvarjal v letih med 1749 in 1802, so glasbena zvrst, s katero se je ukvarjal najdlje. Šest jih je napisal do leta 1782 in so si med seboj slogovno različne: Missa brevis in F, ki izhaja iz leta 1749 in Missa Sanctis Joannis de Deo, poznana tudi kot Mala orgelska maša iz leta 1757, sta na primer zasnovani na tako imenovanem Dunajskem cerkvenem triu, z dvema violinama in bassom countinuom.

Polona Gantar