Franz Joseph Haydn je eden najpomembnejših skladateljev obdobja dunajske klasike; letos mineva 290 let od njegovega rojstva. Velik del svojega poklicnega življenja je preživel kot dvorni glasbenik madžarske družine Esterházy. Na njihovem podeželskem posestvu je dirigiral orkestru in operi ter komponiral– zapustil je 14 maš, 3 oratorije in mnogo krajših religiozno obarvanih del. A čeprav je nekaj časa deloval tudi kot cerkveni glasbenik, ni zapustil liturgičnih orgelskih del, iz omenjenega obdobja se je ohranilo le 6 koncertov za orgle in orkester. Ki pa so jih, podobno kot Mozartove cerkvene sonate, igrali pri cerkvenih obredih, v okviru liturgije največkrat kot Graduale ali Offertorium.

Polona Gantar