Ljubezen je osrednja tema pesmi oz. samospevov, glasbene oblike, ki predstavlja spoj poezije oz. proze ter glasbe. Gre za tesno povezavo med dvema oblikama umetnosti, ki besedo in glasbo uporabljata za izražanje čustev in misli. Na Valentinovo torej o ljubezni, kot so njej v besedi in glasbi oz. skozi samospev razmišljali pesniki in skladatelji.

Polona Gantar