Od skladateljeve smrti je letos minilo 350 let. Samospevov, kakršne poznamo danes, ni pisal, je pa avtor nekaterih tako imenovanih arij antíko oz. starih arij, ki so v resnici uglasbene pesmi oz. Lieder, kot jim pravijo na germanskem govornem območju. Tako imenovana Lied oz. pesem pa izvira že iz poznega 14. oz. zgodnjega 15. stoletja.

Polona Gantar