20. septembra je minilo 130 let od skladateljevega rojstva. Bil je eden redkih predstavnikov slovenske avantgarde in ekspresionizma, njegova glasbena govorica pa je edinstvena mešanica elementov pozne romantike, atonalnih prvin in svobodne tonalnosti. Po številu je njegov opus najbogatejši v zborih, druga njegova najmočnejša stran pa so samospevi.

Polona Gantar