Dela Zemlinskega se po 2. svetovni vojni skoraj niso več izvajala, ponovno so v večji meri oživela skupaj z Mahlerjevimi deli v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Letošnje leto, ko mineva 80 let od smrti Zemlinskega, pomeni zato priložnost, da ponovno obudimo spomin na življenje in delo tega avstrijskega poznoromantičnega skladatelja judovskih in deloma slovanskih korenin - predniki njegovega očeta so namreč izhajali iz Slovaške, mati pa se je rodila sefardskemu judu in materi Bosanki v Sarajevu.
Za Slovence pa je Zemlinski zanimiv še na drug način - bil je namreč učitelj Josipa Ipavca, skladatelja, katerega resničen pomen v Sloveniji prav tako odkrivamo šele v zadnjem času.

Polona Gantar