Od skladateljeve smrti letos mineva 80 let. Na njegov kompozicijski slog so vplivali Brahms, Wagner in Schönberg, skladatelji, ki so utrdili pozno romantiko in utrli pot modernizmu 20. stoletja. A čeprav se je Zemlinski v svojih delih po njih zgledoval, je ubral drugačno glasbeno pot. Meje tonalnosti je zelo razširil, ni pa prešel v atonalnost ali začel ustvarjati v tako imenovani dvanajsttonski tehniki kot njegov prijatelj in svak Arnold Schönberg. Poznejša dela Aleksandra Zemlinskega tako vsebujejo predvsem prvine neoklasicizma ali celo jazza. In seveda poznoromantike. Tudi samospevi, ki jih je napisal lepo število.

Polona Gantar