Gojmir Krek spada med tiste umetnike, ki so imeli dva poklica; Krek je bil pravnik, a je hkrati s študijem prava v Gradcu obiskoval tudi glasbene predmete. Poleg violine še zborovsko petje, harmonijo, oblikoslovje, kontrapunkt, nauk o instrumentaciji, orkestrsko igranje in dirigiranje. Skladati je začel zgodaj, že v prvih gimnazijskih letih. Največ zaslug za razvoj slovenske glasbene umetnosti pa ima z urednikovanjem revije Novi akordi. Ta je postala nekakšno »ognjišče« moderne slovenske glasbe in hkrati ogledalo njenega takratnega stanja. V njej je objavil tudi številne svoje skladbe, med njimi Enaindvajset samospevov s klavirjem.

Polona Gantar