Med Levstikom in Karadžićem, slovenskim književnim in srbskim jezikovnim vizionarjem, je bilo skoraj 45 let razlike, pa vendar jima je bila skupna zavzetost za narodno idejo. Srečala sta se leta 1855, ko je imel Vuk že 68 let in ga je na Dunaju obiskal študent Fran Levstik. Dogodek je v romanu Pogine naj pes obudil Anton Slodnjak, za radio pa je odlomek leta 1987 priredil France Vurnik.

Radijska priredba: France Vurnik,
igralci: Judita Hahn Kreft, Janez Albreht, Pavle Ravnohrib, Mara Černe in Milena Janežič,
glasbena oprema: Peter Čare,
tehnična izvedba: Jure Culiberg in Sandi Zgonc.
Režija: Rosanda Sajko.

Produkcija leta 1987.

Radio Slovenija - 3. program