Arsovo domače branje: Oh literatura – O, literatura!

Sklop literarnih večerov Oh literatura – O, literatura!, s katerim spremljamo srednješolski program književnosti, nadaljujemo z oddajo o Sofoklejevi dramatiki. Poiskali smo jo v bogatem radijskem arhivu – leta 1982 jo je namreč pripravil klasični filolog in prevajalec akademik Kajetan Gantar. Velikega grškega tragika je predstavil z odlomki iz Antigone, Elektre in Kralja Ojdipa in prek njih prikazal človekov značaj in večna etična vprašanja, danes nič manj pomembna kot pred skoraj 2500 leti.

 

Vlado Motnikar