Avtor prve slovenske knjige v Avstraliji je v svoji poeziji obravnaval različno tematiko – domoljubno, ljubezensko, bivanjsko, bogoiskateljsko, satirično. Rodil se je 16. januarja 1933 v Srgaših v koprskem zaledju, leta 1960 se je izselil v Avstralijo in že čez dve leti izdal zbirko z naslovom Bronasti tolkač. V deželi tam spodaj je nato izdal še eno zbirko, po osamosvojitvi Slovenijie in še posebej po vrnitvi v domače kraje pa je izšlo še pet njegovih knjig. Umrl je 13. maja 2020 v domačih Srgaših.

Igralec: Marko Simčič,
režiserka: Elza Rituper,
glasbena opremljevalka: Cvetka Bevc,
redaktorja: Vida Curk in Vlado Motnikar.
Leto produkcije: 2003

Radio Slovenija - 3. program