Rainer Maria Rilke je bil eden največjih pesnikov 20. stoletja. V svojih pesmih se je v času nastajanja prve svetovne vojne, času vsesplošne negotovosti, izgube vere in osamljenosti, približal neopisljivemu in neizrekljivemu. Pisal je tako pesmi kot lirično prozo, njegovi najbolj znani pesnitvi sta Devinske elegije in Soneti na Orfeja. Navdihoval se je pri filozofiji Schopenhauerja in Nietzscheja, kar je v njegovih pesmih vidno v intenzivnih opisih narave in notranjega doživljanja posameznika.

Prevajalec Kajetan Kovič,
interpret Branko Šturbej.

Radio Slovenija - 3. program